KOÇLUK

Koçluk; kişilerin ya da kurumların kendilerini geliştirmek, daha verimli olabilmek ve gelecekte nerede olmak istediklerini belirleyebilmek için; gerekli olan bilgi, belge, araç ve fırsatları kullandırmak suretiyle algılamalarını arttırarak yaşamlarını kolaylaştırma sanatıdır. 

Koçlar; görev yerleri ne olursa olsun bireylerin ve ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar kurumların; iş dünyalarında ve özel yaşamlarında performanslarını arttırmaya yardımcı birer Usta'dırlar. 

Koçluk bilmediğiniz bir yolda seyahat ederken önceden hazırlanmış bir "Seyahat Programı" olma özelliğindedir. Ne zaman nerede ne yapmanız gerektiğine dair alternatifli olan bu program, size uygun alternatifi seçtiğinizde, hem daha verimli hem daha zevkli hale gelir. 

Yürürken bir aynaya bakmıyorsanız, kambur yürüdüğünüzü birisi size söylemeden fark etmez ve bu yürüyüşünüzü düzeltemezsiniz… Bunu size doğrudan söyleyecek kişi Koç'tur, bundan nasıl kurtulacağınızı da anlatacak kişi Koç'tur, bunun tekrarlanmamasını sağlayacak kişi de Koç'tur. Bütün bunların uygulanmasını sağlayacak sistem de Koçluk Sistemi'dir.

KİŞİSEL GELİŞİM
ETKİLİ KONUŞMA
İKNA BECERİLERİ
KİŞİSEL İMAJ
MOTİVASYON
PROBLEM ÇÖZME
STRES YÖNETİMİ
ZAMAN YÖNETİMİ
TOPLANTI YÖNETİMİ
KRİZ MASASI
PROTOKOL ADABI
MEDYADA YER ALMA
ŞİRKET KOÇLUĞU
YÖNETİM KURULU
İCRA KURULU
MESAİ VERİMİ
ŞİRKET İKLİMİ ÖLÇÜLMESİ