Sayfalarımıza ulaşmak için üst paneldeki kutuları tıklayabilirsiniz

1/10

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yatırımcılar günümüzün hızlı değişen piyasa şartlarında para ve sermaye piyasalarına yaptıkları yatırımlarda, kendi bilgilerinin yanı sıra uzman görüş ve desteğine de ihtiyaç duyabilmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti bu ihtiyacın karşılanması amacıyla, yatırımcıların karar alıp uygulamasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. İslam Poyraz Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri olarak yatırım danışmanlığı hizmeti sunarken amacımız, yatırımcılarımıza risk tercihleri doğrultusunda değerlendirmeler yapıp en iyi alternatifleri sunmaktır.

 

Yatırım danışmanlarımızın en önemli katma değerlerinden biri değişen piyasa koşullarını siz yatırımcılarımız için takip etmektir. Bu hizmet kapsamında finansal piyasaların, kısa, orta veya uzun vadeli planlamalar dahilinde yatırımcılara avantaj sağlayacak sektörlerdeki ihtiyaçların tespiti veya mevcut öz sermayelerin değerlendirilmesi ve bunların güncel bilgilerinin yatırımcıya aktarılması, makro ekonomik raporların ve görüşlerin paylaşılması, politik ve ekonomik gelişmeler ile ilgili yorumların ve bu gelişmelerin sermaye piyasalarına olası etkilerinin analiz edilerek en hızlı şekilde aktarılması ve yatırımcılarımıza özel portföy dağılımı tavsiyesi oluşturulması yer almaktadır. Yatırımcıların alım satım ve kiralama (leasing) kararları yine yatırım danışmanları tavsiyeleriyle uygulanmaktadır.

 

Risk profili ve buna uygun yatırım stratejisinin yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, müşterilerimiz, portföy tercih ve varlık dağılımları hakkındaki kararlarını kendi inisiyatifleriyle ve tercihlerine göre vermektedirler.

 

Yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, bütün müşterilerimize aynı kalite ve hızda hizmet sunmak esas olup müşterilerimizle işlem bazında ve kısa vadeli değil, müşteri karlılığını ve çıkarlarını ön planda tutan uzun vadeli ilişkilerin kurulması hedeflenmektedir.